21 mei 2010

Stemt België het euro-noodplan pas na de verkiezingen?

In Frankrijk, Duitsland en Nederland werd en wordt het EU-noodplan (u weet wel, het euro-reddingsplan van 750 miljard euro) in allerijl door de parlementen gejaagd. Wat doet België, nu het geen parlement heeft?

De Nederlandse kamer heeft al met het plan ingestemd (26 miljard euro; de Kamer had nauwelijks twee dagen nodig na de bekendmaking van het plan door de Raad op 9 mei). De Franse regering heeft zopas zijn wetsontwerp klaar (111 miljard euro), dat het parlement vermoedelijk op 31 mei zal bespreken. De Duitse Bundestag stemt morgen over 148 miljard euro.

(Het betreft hier geen rechtstreekse uitgaven, maar kredietwaardborgen. De eurolanden stellen zich voor deze miljardensommen "slechts" garant. Maar als het tegenzit moeten (delen van) die astronomische bedragen ook echt opgehoest worden, bvb. als de met deze garanties aangegane leningen opgenomen worden door een euroland dat vervolgens "failliet" gaat.)

De vraag is al gesteld: Hoe zit het met België? Wanneer en hoe beslist ons land over de miljardengaranties? Het federaal parlement is ontbonden en de regering is er een van lopende zaken. Wacht België - zoals het hoort - tot na de verkiezingen, of gaat dit zo uitgelegd worden dat een staatsgarantie van vele miljarden euro's onder de "lopende zaken" valt?

Vergeleken met de stortvloed aan berichtgeving en commentaren over het EU-noodplan in de Duitse pers (bvb. Spiegel Online, maar vooral toch de onovertroffen FAZ) is het in de Belgische (online) media verdacht stil rond deze zaak.

Geen opmerkingen: