29 april 2010

Smolensk/Katyn: Veiligheid Poolse president en VIP-vluchten zijn regeringsverantwoordelijkheid

De voorbereidingen voor de fatale vlucht van president Kaczynski naar Smolensk vielen onder de verantwoordelijkheid van de Poolse regering, niet van de presidentiële diensten. Ook het precieze tijdstip van de crash is nog een raadsel.


Actuele berichtgeving uit de Poolse pers. Mijn commentaar cursief.

Veiligheid van de Poolse president is regeringsverantwoordelijkheid.

De vice-chef van de kanselarij van de president, Jacek Stasin, verklaarde gisteren dat de voorbereidingen voor de presidentiële vlucht naar Smolensk getroffen werden door de kanselarij van de eerste minister, de enige dienst die volgens de Poolse wet over de "vliegtuigen voor VIPs" kan beschikken.

Stasin benadrukt dat, in tegenstelling tot eerdere berichten in de media en vanwege politici, de veiligheid van de Poolse president "niet de verantwoordelijkheid van de kanselarij van de president is en het ook nooit was". Voor de veiligheid van de president staat het Biuro Ochrony Rzadu (BOR) in, dat onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken valt. Voor de presidentiële vluchten is het Ministerie van Defensie verantwoordelijk.

De kanselarij heeft alle documenten over de gevolgde procedures en termijnen aangaande de fatale vlucht naar Smolensk bewaard, aldus nog Stasin.

Bron: "Welke diensten verzorgden de vlucht naar Smolensk", Rzeczpospolita, 29 april. Het artikel citeert uit een geschreven verklaring van Stasin.

Commentaar. Na de ramp in Smolensk vroegen velen zich niet begrijpend (terecht) en zelfs licht meewarig (onterecht) af hoe het mogelijk is dat zoveel belangrijke mensen in hetzelfde vliegtuig naar Smolensk vlogen. Volgens NAVO-richtlijnen hadden ze over minstens drie, liefst zelfs vier vliegtuigen verdeeld moeten zijn. Welnu, uit de verklaring van Stasin blijkt dat het antwoord waarschijnlijk in regeringskringen gezocht moet worden, en niet - zoals tot nu werd vermoed - bij de president of zijn staf.


Tijdstip van de ramp

Vandaag, 2,5 week na dato, staat het precieze tijdstip van de ramp in Smolensk nog altijd niet vast. Tot voor kort heette het dat de Tupolev om 8.56 uur lokale tijd neerstortte. Maar dat blijkt niet overeen te komen met de gegevens van de zwarte dozen. Premier Tusk verklaarde gisteren dat "bepaalde apparaten" om 8.41 uur ophielden te functioneren. Dat zou erop kunnen wijzen dat het vliegtuig een kwartier vroeger neerstortte dan toe nu werd aangenomen.

Geen opmerkingen: