05 januari 2007

De partij van Jean-Marie Dedecker

Deze reactie postte ik op het Forum van DS, bij de vraag of "de partij van JM Dedecker kans maakt om bij de volgende verkiezingen de kiesdrempel te halen" Als Dedecker een geloofwaardig en beperkt programma uitwerkt dat een echt antwoord biedt op belangrijke maatschappelijke en politieke uitdagingen (en dus per definitie een aantal 'Belgische taboes' doorbreekt), dan maakt hij volgens mij kans om een grote groep kiezers te overtuigen en de kiesdrempel te halen. Als hij vervolgens dat programma consequent blijft uitdragen en zo op de politieke besluitvorming gaat wegen ('zweeppartij'), kan zijn partij uitgroeien tot een 'blijver'. Als Dedecker daarentegen zijn populariteit als zijn belangrijkste troef ziet, lijkt me een herhaling van het ROSSEM-scenario zo goed als zeker: een onverhoopt sterk resultaat in 2007 (mogelijk meer dan 5 %), gevolgd door een gestadige marginalisering en uiteindelijk, bij de volgende verkiezing, de politieke dood. De bovenstaande keuze heeft ook ingrijpende gevolgen voor Dedeckers medestrijders en partijgenoten. In het eerste geval ("inhoud eerst") kan hij serieuze en welmenende mensen aantrekken die vervolgens populair kunnen worden door hun geloofwaardigheid en inzet. In het tweede scenario ("populariteit eerst") moet Dedecker bovenal op zoek gaan naar populaire Vlamingen, waarvan de meeste hun bekendheid niet te danken zullen hebben aan hun maatschappelijke en politieke prestaties, wel veeleer aan een verleden als omstreden theatermaker of morele amokloper.