08 mei 2009

Vijnck-Somers-Dedecker, of de uitwassen van de particratie

(op de laatste zin na op 8 mei 2009 als lezersbrief in De Standaard verschenen)

De kritiek van Peter Vandermeersch op Bart Somers in de zaak Vijnck is slechts 'Kurieren am Symptom' en dus naast de kwestie. Wie dit soort problemen echt wil oplossen moet voor betere structuren (wetgeving en hervorming van de instellingen) pleiten in plaats van een oertypisch product van die structuren (Somers) aan de schandpaal te nagelen. Bart Somers is tot zijn huidige functie opgeklommen omdat hij alle 'kwaliteiten' van een partijpoliticus heeft, in de eerste plaats: slaafse getrouwheid aan het zogenaamde partijbelang. Mocht Somers in al zijn doen en laten het algemeen belang consequent vooropstellen, hij zat nu zelfs niet in het parlement. Dàt is het probleem van de particratie, waarop de affaire Vijnck eventjes de schijnwerper richt. Jammer dat DS de gelegenheid niet aangrijpt om voor echte oplossingen (democratische hervormingen) te pleiten.

Geen opmerkingen: