27 maart 2007

30 % racisten?

Lezersbrief aan De Standaard, 27 maart 2007 Waarde redactie, "30 % van de Vlamingen vinden zichzelf racistisch", schrijft DS. Welnu, volgens een recente studie van de Franse Commission nationale consultative des Droits de l'Homme geldt dat ook voor 30 % van de Fransen (terwijl 48 % vinden dat hun land teveel immigranten telt). Welke definitie van racisme hanteren al die mensen? Toch niet allemaal dezelfde? Wat kun je met zo'n uitspraak aanvangen (behalve stemmingmakerij) als je niet eens de gebruikte termen definieert? Even betekenisloos lijken me beweringen zoals "30 % van de mannen vinden zichzelf vrouwelijk" of "98 % van de politici noemen zichzelf democratisch". Ik roep journalisten en opiniemakers dringend op om alle ideologisch geladen termen steevast en ondubbelzinnig te definiëren alvorens ermee te goochelen. Geert Van Hout Berlijn

Geen opmerkingen: